UMOWY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Drukuj

SZANOWNI PAŃSTWO

Informuję, że na tablicy ogłoszeń w przedszkolu wywieszone są listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2014/2015. Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Kolejnym krokiem z Państwa strony jest podpisanie umowy z przedszkolem. Umowy podpisywane będą w terminie od 10.04.2014 do 16.04.2014 Rodzice, którzy nie podpiszą umowy w podanym terminie automatycznie rezygnują z przyznanego miejsca. Ostateczna lista dzieci przyjętych do przedszkola ogłoszona będzie w dniu 17.04. 2014 roku. Do podpisania umowy zapraszam w dniach: 10,11, 16 kwietnia w godzinach 9.00 - 17.00 oraz 14, 15 kwietnia w godzinach 12.00- 17.00

Zmieniony: Środa, 09 Kwiecień 2014 17:21
 
OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE Drukuj

Szanowni Państwo

w roku szkolnym 2013/2014 opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za żywienie wnosimy na niżej podane konta. Opłaty należy dokonywać po otrzymaniu informacji od intendenta przedszkola ( p. Dorota Binkowska) w terminie do 15 każdego miesiąca. 

żywienie   16 1020 4795 0000 9702 0278 6192

pobyt      56 1020 4795 0000 9602 0278 6200

Przypominam, że zgodnie z umową opłaty za dany miesiąc wnosimy z góry. Odpisy za dni nieobecne zaliczane będą w poczet opłat w następnym miesiącu. 

Dziękuję za terminowe dokonywanie wpłat. 

Zmieniony: Wtorek, 03 Wrzesień 2013 18:13
 
ważna informacja Drukuj
Zmieniony: Środa, 05 Luty 2014 18:13
Więcej…