OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE Drukuj

Szanowni Państwo

w roku szkolnym 2013/2014 opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za żywienie wnosimy na niżej podane konta. Opłaty należy dokonywać po otrzymaniu informacji od intendenta przedszkola ( p. Dorota Binkowska) w terminie do 15 każdego miesiąca. 

żywienie   16 1020 4795 0000 9702 0278 6192

pobyt      56 1020 4795 0000 9602 0278 6200

Przypominam, że zgodnie z umową opłaty za dany miesiąc wnosimy z góry. Odpisy za dni nieobecne zaliczane będą w poczet opłat w następnym miesiącu. 

Dziękuję za terminowe dokonywanie wpłat. 

Zmieniony: Wtorek, 03 Wrzesień 2013 18:13
 
ważna informacja Drukuj
Zmieniony: Środa, 05 Luty 2014 18:13
Więcej…